Услуги кои ги вршиме:

Репарирање на потисни плочи за кумплунг сетови за сите типови на камиони, трактори, автобуси, комбиња и виљушкари.

Репарирање на ламели за камиони, трактори, автобуси, комбиња и виљушкари.

Сервисот поседува целокупна специјална опрема за порамнување на замајци и потисни плочи.

Кумплунг сетот се изабува со текот на времето, но доколку елементите од кои се состои се во добра состојба можно е негово репарирање. Анин-С ви стои на располагање за репарирање на кумплунг сетовите на вашите возила.

Кумплунг сетот се изабува со текот на времето, но доколку елементите од кои се состои се во добра состојба можно е негово репарирање. Анин-С ви стои на располагање за репарирање на кумплунг сетовите на вашите возила.

Дел од нашите машини и резервни делови:

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ: